Budowa wodociągu do Smolnicy

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach informuje, że z dniem 2 sierpnia 2010r. rozpoczęto roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej do wsi Smolnica w gminie Wronki.

Zakres prac obejmuje budowę około 6 km sieci wodociągowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 182 , z rur PVC i PE o średnicach od DN 180 do DN 25 mm wraz z przyłączami do granic posesji, przeciskami oraz przewiertami sterowanymi, montażem ponad 20 sztuk zasuw oraz 11 hydrantów.
Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu jest firma DANKAR Usługi Budowlane Wod. – Kan. i C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa z Rogoźna. Wartość kontraktu to 461 498,50 zł brutto, termin realizacji 30 września 2010r. . Środki na finansowanie tej inwestycji zostały przekazane przez Gminę Wronki.

Przedsiębiorstwo Komunalne prosi o kontakt osoby zainteresowane wykonaniem przyłącza celem dopełnienia formalności.