Komunikat Przedsiębiorstwa Komunalnego

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zwraca się z prośbą aby wszelkie problemy związane z dostawą wody zgłaszać pod numerem telefonu : 67 2540 163 w godzinach pracy Przedsiębiorstwa lub pod całodobowym numerem: 67 2541 239 .

Prosimy także mieszkańców o sygnały w przypadku zauważenia nieuprawnionego korzystania z hydrantów. Hydranty służą do celów przeciwpożarowych i wykorzystywanie ich do innych celów bez zgody Przedsiębiorstwa Komunalnego jest kradzieżą wody.

Ponadto z uwagi na wysokie temperatury i brak opadów w ostatnim czasie, oraz na występujące problemy w dostawie wody prosimy mieszkańców wsi Chojno racjonalizację zużycia wody – przede wszystkim ograniczenie podlewania.