Pożar lasu w Chojnie

W dniu 22 czerwca 2010r. dwa zastępy OSP Wronki i jeden zastęp OSP Chojno, gasiły pożar ściółki leśnej w Chojno Młyn, spaleniu uległo ok. 0,5ha poszycia leśnego, do pożaru doszło prawdopodobnie w wyniku zwarcia napowietrznej linii energetycznej.

Źródło: wronki.osp.org.pl