Spotkanie Burmistrza z Przedstawicielem Sejmiku

Burmistrz Mirosław Wieczór spotkał się ze Sławomirem Poszwą – radnym i szefem klubu PO Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Radnego interesowały wspólne problemy inwestycyjne, które dotykają obu samorządów.

W czasie rozmów zostały poruszone trzy ważne dla wronczan sprawy:

  • Budowa planowanej obwodnicy Wronek od strony wschodniej, związana z zamierzeniami inwestycjami i wzrostem produkcji firmy Samsung. Do jej powstania potrzebna jest dobra współpraca samorządów wszystkich trzech szczebli, powiatu również.
  • Postęp prac kanalizacyjnych, prowadzonych na ulicach Poznańskiej i Sierakowskiej. Burmistrz Mirosław Wieczór zapewnił Gościa o zakończeniu prac w ustalonym terminie, tak, aby w wyznaczonym czasie – połowa czerwca – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich mógł przystąpić do planowanego remontu nawierzchni tych ulic, wraz z przebudową skrzyżowania Poznańskiej z Chrobrego.
  • Bezpieczeństwo ruchu na ul. Myśliwskiej, na odcinku od ul. Piaskowej do Szklarni. Temat podniesiony przez mieszkańców Zamościa po śmiertelnym potrąceniu rowerzysty. Jest to droga wojewódzka i to jej właściciel ma ponieść główny koszt jej modernizacji celem poprawy bezpieczeństwa, szczególnie pieszych i rowerzystów.

Rozmowy były konstruktywne a całe spotkanie bardzo merytoryczne, co dobrze rokuje na lepsze postrzeganie Wronek w województwie i owocniejszą współpracę przy realizacji czekających nas inwestycji.

Źródło: wronki.pl