Mrówka Wronki - dekoracje, artykuły dla domu i ogrodu, chemia gospodarcza, materiały budowlane, elektryczne i instalacyjne

Paweł Bugaj – KWW Dzień dobry dla Wronek


Dzień dobry dla Wronek i Mieszkańców ziemi wronieckiej

Dlaczego zdecydowałem się kandydować?
– Od 40 lat jestem zaangażowany w działalność na rzecz ziemi wronieckiej i jej mieszkańców, czy to jako radny w radach gminy albo powiatu, czy jako urzędnik ratusza ds. promocji gminy, czy też jako redaktor naczelny „Wronieckich Spraw”. Aktywnie działam w Towarzystwie Miłośników Ziemi Wronieckiej, którego jestem prezesem od 11 lat, w tym czasie było sporo podjętych i społecznie zaakceptowanych inicjatyw, których owoce pozostawiły trwały ślad. Chcę przez to powiedzieć, że zależy mi na mojej małej Ojczyźnie i jej rozwoju. Ostatnią kadencję obecnego burmistrza – jego decyzje inwestycyjne, brak konsultacji społecznych, nawet w radzie, przy braku konstruktywnej współpracy ze starostą i włodarzami województwa – uważam za stracone 4 lata dla Wronek. Ja stawiam na dialog i współpracę! Trzy lata temu startowałem w wyborach do Senatu RP i wygrałem rywalizację z kontrkandydatami m.in. w naszej gminie, co było dla mnie świadectwem dużego zaufania społecznego, za co jeszcze raz dziękuję.

Uważam, że będę dobrym burmistrzem…
Tak, bo w swej działalności zawsze miałem na uwadze dobro wspólne. Przez długie lata pracuję na rzecz naszej małej Ojczyzny nie pytając co za to dostanę. Nie jestem człowiekiem o narcystycznym usposobieniu. Nie zamierzam w sposób uzurpatorski próbować realizować swoich pomysłów na siłę. Nie dzielę też radnych na swoich i obcych, ale na zwolenników i przeciwników proponowanych koncepcji . W gminie jest wiele potrzeb, których realizacja będzie z pewnością akceptowana przez większość radnych. Dewizą moją i kolegów kandydatów na radnych jest: dialog i współpraca. Bez tego nie ma owocnej pracy w samorządzie, która powinna opierać się na pracy u podstaw. Zresztą, mam zaszczyt być wyróżnionym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego medalem „Labor omnia vincit” (Praca wszystko zwycięża). Jestem gorącym zwolennikiem samorządności terytorialnej i zwiększania jej kompetencji.
Potrzeby społeczne są drogowskazami rozwoju naszej gminy.

– Pomysły swoje mam, ale uważam, że plany rozwojowe muszą rodzić się z potrzeb mieszkańców miasta i wiosek. Plan potrzeb inwestycyjnych będzie wynikiem konsultacji społecznych z różnymi branżowymi środowiskami a burmistrz z radą ustalą hierarchię najpilniejszych zadań na całą 5-letnią kadencję. Ja widzę najpilniejszą potrzebę rozwiązania problemu ruchu komunikacyjnego w mieście i to nie tylko w kontekście zamkniętego mostu. Oczekiwana z niecierpliwością budowa obwodnicy ruszyła. Potrzebne są inwestycje w infrastrukturę oświatową i kulturalną, w budowanie dróg i kanalizacji na wioskach. Trzeba inwestować w ochronę środowiska i alternatywne źródła energii. Powinniśmy bardziej wykorzystać naturalne, piękne walory przyrodnicze naszej gminy. Praktycznie nie mamy infrastruktury turystycznej. Olszynki od lat czekają na zagospodarowanie. Obszerny spis potrzeb został ujęty w programie wyborczym KWW Dzień dobry dla Wronek.
Pieniędzy na inwestycje trzeba szukać również poza własnym budżetem, w programach unijnych i krajowych. Upatruję też wsparcia inwestycji w niewykorzystywanym partnerstwie publiczno – prywatnym.

Coś więcej o sobie…
– Mam 64 lata, nie należę do żadnej partii politycznej. 10 lat temu na UAM zdobyłem wykształcenie wyższe – magistra politologii. Wcześniej, jako technik mechanik, pracowałem na stanowiskach technologa, mistrza remontu, także w Niemczech. Później zostałem dziennikarzem i redaktorem naczelnym pierwszej we Wronkach lokalnej gazety „Wroniecki Sprawy”. Mam bogate, prawie 30-letnie doświadczenie w pracy samorządowej. Ciągle jestem aktywny w życiu publicznym i bardzo cenię sobie działalność społeczną w organizacjach pozarządowych, bez których nie ma społeczeństwa obywatelskiego. Jestem uhonorowany kilkoma odznaczeniami a jednym z nich jest odznaka honorowa „Za zasługi dla miasta i gminy Wronki”.

Szanowny Wyborco! Wiedz, że masz głos i masz wybór. Weź udział w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. i wybieraj swojego kandydata do sejmiku województwa, do rady powiatu, do rady gminy i na burmistrza. Możesz powiedzieć 4 x TAK swoim wybrańcom, a za oddany głos na mnie – serdecznie DZIĘKUJĘ!

Zachęcam do śledzenia mojego profilu na portalu społecznościowym Facebook, link TUTAJ. Jak również strony KWW Dzień dobry dla Wronek.


16 października 2018
Karol Grajewski

Komentarze

Most zamknięty był przez:

71 dni 20 godzin 42 minuty 44 sekundy

Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+