Jutro strajk w szkołach

Jutro (31 marca) odbędzie się strajk pracowników oświaty. Nauczyciele przyjdą do szkół, ale nie będą pracować. Związek Nauczycielstwa Polskiego sprzeciwia się w ten sposób reformie oświaty w Polsce.

W gminie Wronki protestować będą pracownicy oświaty z Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta, z Zespołów Szkół numer 1, numer 2 oraz w Biezdrowie, a także ze Szkół Podstawowych numer 1 i 2.
Strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników oświaty od wykonywania pracy. W czasie strajku pracownicy nie wykonują żadnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy (czyli strajkujący nauczyciel nie prowadzi lekcji, zajęć wychowawczych i opiekuńczych). Strajkują także pracownicy szkolnej administracji i obsługi.informuje ZNP

ZNP prosi rodziców o wyrozumiałość i apeluje, aby w miarę możliwości pozostawić dzieci w domu. Związek ma świadomość, że strajk może skomplikować życie rodzinne i zawodowe. Jednak jak informuje: „to tylko jeden dzień”. Oddział ZNP nie jest zobowiązany do zorganizowania opieki dla uczniów przebywających w szkole w czasie strajku. Ten obowiązek spoczywa na dyrektorze.

Czas trwania strajku ustalają oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego i zależy on od typu placówki.

Grafika – ZNP

Moje Wronki - Mój Fyrtel - studio kreatywne