Mrówka Wronki - dekoracje, artykuły dla domu i ogrodu, chemia gospodarcza, materiały budowlane, elektryczne i instalacyjne

Powstanie Młodzieżowa Rada MiG Wronki


Na ostatniej sesji Rady MiG Wronki radni jednogłośnie podjęli uchwałę o powstaniu Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Wronki oraz nadali jej statut. Wnioski o powstanie tego typu rady wpływały już nie raz, a od czasu powstania Rady Seniorów potrzeba zaangażowania również młodych obywateli stała się jeszcze bardziej wyraźna.

Młodzi radni będą pracować razem z burmistrzem oraz Radą MiG Wronki na rzecz gminy oraz uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących młodzieży w gminie Wronki.  Wronczanie wchodzący w skład Młodzieżowej Rady będą mogli także zgłaszać swoje wnioski i nad nimi dyskutować – powiedział zastępca burmistrza, Robert Dorna.

Głównymi celami  Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Wronki będą upowszechnianie idei samorządności oraz zapewnienie młodzieży wpływu na sprawy lokalnej społeczności. W skład młodzieżowej Rady MiG Wronki wejdzie 15 osób, reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu Gminy Wronki.

Gimnazjum im. Z. Herberta – 4 osoby,

Gimnazjum w Zespole Szkół im. W. Witosa w Biezdrowie – 3 osoby,

Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp. – 2 osoby,

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp. – 3 osoby,

Zespół Szkół nr 2 im. S. Konarskiego – 3 osoby.

Młodzi radni urzędować będą dwa lata, ich kadencja rozpocznie się 2 listopada.

 


Komentarze

Most zamknięty był przez:

71 dni 20 godzin 42 minuty 44 sekundy

Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+