Mrówka Wronki - dekoracje, artykuły dla domu i ogrodu, chemia gospodarcza, materiały budowlane, elektryczne i instalacyjne

Zaplanuj rozwój gminy


Gmina Wronki przystąpiła do opracowywania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020”. Jest to jeden z ważniejszych dokumentów, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby. Dokument ten określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Chcemy aby mieszkańcy Wronek aktywnie uczestniczyli w pracach nad dokumentem. W I etapie prosimy Państwa o wypełnienie anonimowej ankiety, której analiza znajdzie swoje odzwierciedlenie w opracowywanym dokumencie. Termin wypełniania ankiet i odsyłania ich na adres mailowy ([email protected]) lub pocztą (ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki), mija w dniu 11 lipca 2014r. Druki ankiety można również odebrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach.

Ankieta – SRG Wronki.doc


7 lipca 2014
Redakcja

Komentarze

Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+