Wybory samorządowe 2024 – poznaj swoich kandydatów » Kandydaci na burmistrzów

W ludziach najbardziej cenię…
Robert Dorna
(KWW Dialog i Rozwój)
Rafał Zimny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
W ludziach najbardziej cenię szacunek do innych.Szczerość i kompetencje.
Motywację do działania daje mi…
Robert Dorna
(KWW Dialog i Rozwój)
Rafał Zimny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Motywację do działania daje mi satysfakcja tych, dla których pracuję.Zadowolenie innych.
W wolnym czasie lubię…
Robert Dorna
(KWW Dialog i Rozwój)
Rafał Zimny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
W wolnym czasie lubię planować, co zrobię, jak się skończy wolny czas.Aktywność na powietrzu i dobrą książkę.
Kandyduję, ponieważ…
Robert Dorna
(KWW Dialog i Rozwój)
Rafał Zimny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Kandyduję, ponieważ nasza Gmina musi być dla ludzi, a nie dla elit.Jestem mieszkańcem tej gminy od 30 lat, a doświadczenie w samorządzie buduję od lat 20, więc znam oczekiwania mieszkańców i wiem, jak je zrealizować. Podobnie jak wielu mieszkańców uważam, że działanie naszej gminy wymaga zmiany w wielu obszarach.
Trzy największe zalety mojej gminy, które należy rozwijać to…
Robert Dorna
(KWW Dialog i Rozwój)
Rafał Zimny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Trzy największe zalety mojej gminy, które należy rozwijać to: potencjał społeczny, energia młodych ludzi, dobra sytuacja ekonomiczna.Trzy największe zalety mojej gminy, które należy rozwijać to potencjał turystyczny i sportowy, potencjał gospodarczy, wspaniali ludzie.
Trzy problemy mojej gminy, które trzeba rozwiązać to…
Robert Dorna
(KWW Dialog i Rozwój)
Rafał Zimny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Trzy problemy mojej gminy, które trzeba rozwiązać to: rozpolitykowanie i wewnętrzna wojna, niewystarczająca baza sportowo-rekreacyjna, zbyt małe poczucie wspólnoty naszych mieszkańców.Trzy problemy mojej gminy, które trzeba rozwiązać to poprawa stanu infrastruktury drogowej, brak ścieżek rowerowych, poprawa jakości życia mieszkańców – estetyka miasta, zieleń, kultura i sport.
Głos w wyborach oddany na mnie, to gwarancja…
Robert Dorna
(KWW Dialog i Rozwój)
Rafał Zimny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Głos w wyborach oddany na mnie, to gwarancja dialogu i rozwoju.Głos w wyborach oddany na mnie, to gwarancja przewidywalności i transparentności działań oraz skutecznego dążenia do wyznaczonego celu – Nowe Wronki to miasto i gmina przyjazne mieszkańcom oraz otwarte na przedsiębiorców, to nastawienie na współpracę i profesjonalne zarządzanie gminą.

Poznaj kandydatów do Rady Miasta i Gminy Wronki