Wybory samorządowe 2024 – poznaj swoich kandydatów » Kandydaci do rady – okręg nr 2

W ludziach najbardziej cenię…
Marek Nogaj
(KWW Dialog i Rozwój)
Bartosz Roszak
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Piotr Haak
(KWW Nowe Wronki Wyborcy Piotra Haaka)
Prawdomówność i chęć niesienia pomocy innym.W ludziach najbardziej cenię szczerość, życzliwość, otwartość na potrzeby innych.W ludziach najbardziej cenię prawdomówność, odwagę i honor.
Motywację do działania daje mi…
Marek Nogaj
(KWW Dialog i Rozwój)
Bartosz Roszak
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Piotr Haak
(KWW Nowe Wronki Wyborcy Piotra Haaka)
Wdzięczność ludzka.Motywację do działania daje mi drugi człowiek.Motywację do działania daje mi zapewnienie lepszej i bezpiecznej przyszłości mojej wnuczce.
W wolnym czasie lubię…
Marek Nogaj
(KWW Dialog i Rozwój)
Bartosz Roszak
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Piotr Haak
(KWW Nowe Wronki Wyborcy Piotra Haaka)
Lubię organizować imprezy i wycieczki dla emerytów SW, podróże i pracę w swoim ogrodzie.W wolnym czasie lubię aktywnie spędzać czas.W wolnym czasie lubię spacerować po lesie z rodziną i psem oraz kleić modele samolotów.
Kandyduję, ponieważ…
Marek Nogaj
(KWW Dialog i Rozwój)
Bartosz Roszak
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Piotr Haak
(KWW Nowe Wronki Wyborcy Piotra Haaka)
Chcę wnieść do Rady nowe spojrzenie na rozwój Wronek.
Kandyduję, ponieważ uważam, że mam jeszcze wiele do zrobienia.Kandyduję, ponieważ czas najwyższy zmienić coś w tym mieście, wykorzystać jego potencjał jako miejsca do wypoczynku i obcowania z naturą, a zarazem zerwać z wizerunkiem miasta-fabryki.
Trzy największe zalety mojego okręgu, które należy rozwijać to…
Marek Nogaj
(KWW Dialog i Rozwój)
Bartosz Roszak
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Piotr Haak
(KWW Nowe Wronki Wyborcy Piotra Haaka)
Chęć spotkań plenerowych, czystość w obejściach i czyste powietrze, miła atmosfera sąsiedzka.
Trzy największe zalety mojego okręgu to: Mieszkańcy, których integrację międzypokoleniową należy rozwijać, tworzenie programów partnerskich z innymi osiedlami, których młodsze i starsze pokolenie może uczyć się od siebie nawzajem, zieleń – dosadzenie nowych drzew i krzewów wzdłuż ulicy, aby poprawić estetykę Osiedla na Górce i zapewnić korzyści dla środowiska
Osiedle na Górce – najlepszy widok na miasto … ale nie patrzymy z góry 😊Trzy największe zalety mojego okręgu, które należy rozwijać to przede wszystkim sąsiedztwo- należy pielęgnować naszą mikrospołeczność oraz aktywizować jej mieszkańców.
Trzy problemy mojego okręgu, które trzeba rozwiązać to…
Marek Nogaj
(KWW Dialog i Rozwój)
Bartosz Roszak
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Piotr Haak
(KWW Nowe Wronki Wyborcy Piotra Haaka)
Drogi na nowych ulicach osiedlowych. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Nowej i Wyzwolenia. Zmodernizowanie boiska na ul. Wspólnej.Trzy problemy mojego okręgu, które trzeba rozwiązać to bariery architektoniczne, miejsca do wspólnej integracji Mieszkańców oraz modernizacja boiska w sercu Osiedla na Górce.Trzy problemy mojego okręgu, które trzeba rozwiązać to: usunąć tiry z ul. Nowej, dzięki sprawnemu ukończeniu obwodnicy, walczyć ze smogiem (edukacja oraz dofinansowania), uwolnić mieszkańców od ciągłego zalewania piwnic – systemy przeciwpowodziowe.
Głos w wyborach oddany na mnie, to gwarancja…
Marek Nogaj
(KWW Dialog i Rozwój)
Bartosz Roszak
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Piotr Haak
(KWW Nowe Wronki Wyborcy Piotra Haaka)
Że zrobię wszystko co możliwe, aby zrealizować swoje obietnice wyborcze, a także że głos seniorów będzie zauważalny.Głos w wyborach oddany na mnie, to gwarancja działania z pasją, z ludźmi i dla ludzi.Głos w wyborach oddany na mnie to gwarancja aktywnego działania w kierunku zmian, a także deklaracja, że będę słuchał Wronczan i reprezentował ich interesy – nie swoje.
Poznaj pozostałych kandydatów do Rady Miasta i Gminy Wronki oraz kandydatów na burmistrza

Okręg nr 2 swoim zasięgiem obejmuje: Wronki ulice: Aleja Wyzwolenia, Azaliowa, Działkowa, Graniczna, Jaśminowa, Kameliowa, Kwiatowa, Miodowa, Nowa, Piękna, Promienista (nieparzyste), Radosna, Różana, Sadowa, Ukośna, Waniliowa, Warzywna, Wiatraczna, Wiosenna, Wspólna, Zaułek.

Lokalizacja lokalu do głosowania – Wroniecki Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki