Wybory samorządowe 2024 – poznaj swoich kandydatów » Kandydaci do rady – okręg nr 14

W ludziach najbardziej cenię…
Mariusz Makówka
(KWW Dialog i Rozwój)
Rafał Zimny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
W ludziach najbardziej cenię: szczerość, prawdomówność, otwartość na potrzeby innych.Szczerość i kompetencje.
Motywację do działania daje mi…
Mariusz Makówka
(KWW Dialog i Rozwój)
Rafał Zimny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Motywację do działania daje mi: uśmiech i zadowolenie mieszkańców, wsparcie innych ludzi.Zadowolenie innych.
W wolnym czasie lubię…
Mariusz Makówka
(KWW Dialog i Rozwój)
Rafał Zimny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
W wolnym czasie lubię: pozwiedzać okolicę małej ojczyzny Sołectwa i Gminy pieszo lub rowerem.Aktywność na powietrzu i dobrą książkę.
Kandyduję, ponieważ…
Mariusz Makówka
(KWW Dialog i Rozwój)
Rafał Zimny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Kandyduję, ponieważ: twierdzę, że w naszej Gminie jest jeszcze dużo do zrobienia.Jestem mieszkańcem tej gminy od 30 lat, a doświadczenie w samorządzie buduję od lat 20, więc znam oczekiwania mieszkańców i wiem, jak je zrealizować. Podobnie jak wielu mieszkańców uważam, że działanie naszej gminy wymaga zmiany w wielu obszarach.
Trzy największe zalety mojego okręgu, które należy rozwijać to…
Mariusz Makówka
(KWW Dialog i Rozwój)
Rafał Zimny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Trzy największe zalety mojego okręgu, które należy rozwijać to: drogi, chodniki, kultywowanie tradycji, rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznych.Trzy największe zalety mojej gminy, które należy rozwijać to potencjał turystyczny i sportowy, potencjał gospodarczy, wspaniali ludzie.
Trzy problemy mojego okręgu, które trzeba rozwiązać to…
Mariusz Makówka
(KWW Dialog i Rozwój)
Rafał Zimny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Trzy problemy mojego okręgu, które trzeba rozwiązać to: drogi, chodniki, ścieżki pieszo – rowerowe, oświetlenie dróg i ulic.Trzy problemy mojej gminy, które trzeba rozwiązać to poprawa stanu infrastruktury drogowej, brak ścieżek rowerowych, poprawa jakości życia mieszkańców – estetyka miasta, zieleń, kultura i sport.
Głos w wyborach oddany na mnie, to gwarancja…
Mariusz Makówka
(KWW Dialog i Rozwój)
Rafał Zimny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Głos w wyborach oddany na mnie, to gwarancja: dialogu i rozwoju, bezpieczeństwa naszej małej ojczyzny, skuteczności w działaniu.Głos w wyborach oddany na mnie, to gwarancja przewidywalności i transparentności działań oraz skutecznego dążenia do wyznaczonego celu – Nowe Wronki to miasto i gmina przyjazne mieszkańcom oraz otwarte na przedsiębiorców, to nastawienie na współpracę i profesjonalne zarządzanie gminą.

Poznaj pozostałych kandydatów do Rady Miasta i Gminy Wronki oraz kandydatów na burmistrza

Okręg nr 14 swoim zasięgiem obejmuje: Biezdrowo, Pierwoszewo, Olin, Pożarowo, Józefowo, Kłodzisko, Olesin, Karolewo, Lubowo, Dąbrowa, Pakawie, Wartosław

Lokalizacja lokalu do głosowania – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa, Biezdrowo 9, 64-510 Wronki