Wybory samorządowe 2024 – poznaj swoich kandydatów » Kandydaci do rady – okręg nr 13

W ludziach najbardziej cenię…
Janusz Szulc
(KKW Trzecia Droga Polska 2050 – PSL)
Józef Malinowski
(KWW Dialog i Rozwój)
W ludziach najbardziej cenię bezinteresowność, wiedzę oraz zaangażowanie, ważny jest też pewien dystans do siebie i poczucie humoru.W ludziach najbardziej cenię: szczerość, uczciwość, pracowitość, bezinteresowność i naturalność.
Motywację do działania daje mi…
Janusz Szulc
(KKW Trzecia Droga Polska 2050 – PSL)
Józef Malinowski
(KWW Dialog i Rozwój)
Motywację do działania daje mi spełnianie oczekiwań innych ludzi, świadomość, że możemy mieć wpływ na otoczenie, w którym żyjemy.Motywację do działania daje mi: rodzina i przyjaciele.
W wolnym czasie lubię…
Janusz Szulc
(KKW Trzecia Droga Polska 2050 – PSL)
Józef Malinowski
(KWW Dialog i Rozwój)
W wolnym czasie lubię aktywność fizyczną, gdyż ruch jest ważny w każdym wieku, lubię też spędzać czas z rodziną, szczególnie z wnukami.W wolnym czasie lubię: majsterkować i naprawiać różne sprzęty.
Kandyduję, ponieważ…
Janusz Szulc
(KKW Trzecia Droga Polska 2050 – PSL)
Józef Malinowski
(KWW Dialog i Rozwój)
Kandyduję, ponieważ chcę wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie i przekonać nowe władze, by działać w kierunku finalizacji rozpoczętych projektów oraz realizacji nowych propozycji zgłoszonych przez mieszkańców.Kandyduję, ponieważ: chciałbym pracować na rzecz społeczności lokalnej poprzez współpracę z mieszkańcami, wzajemny szacunek, wspólną rozmowę i pomoc. Mieszkając i pracując na wsi znam potrzeby i problemy mieszkańców wsi. Poprzez wspólny dialog chciałbym pomóc w rozwiązaniu problemów oraz działać na rzecz dobra wszystkich mieszkańców, wsłuchać się ich potrzeby.
Trzy największe zalety mojego okręgu, które należy rozwijać to…
Janusz Szulc
(KKW Trzecia Droga Polska 2050 – PSL)
Józef Malinowski
(KWW Dialog i Rozwój)
Trzy największe zalety mojego okręgu, które należy rozwijać to:
– potencjał ludzki poprzez finansowanie i wspieranie oświaty jak również innych inicjatyw dla różnych grup wiekowych na terenie Gminy Wronki;
– rolnictwo, ale także przemysł oraz handel i usługi, które należy uwzględnić przy tworzeniu planów zagospodarowania umożliwiających rozwój regionu;
– lokalna społeczność, wsparcie dla Sołectw i organizacji działających w regionie, pomoc dla rodzin w tym tworzenie nowych żłobków i przedszkoli, działania na rzecz seniorów.
Trzy największe zalety mojego okręgu, które należy rozwijać to:
– kultywowanie tradycji poprzez spotkania i integracyjne mieszkańców,
– bezpieczeństwo, związane z budową dróg i sieci oświetlenia,
– uaktywnianie działań naszych kół gospodyń, stowarzyszeń i kółek rolniczych. Zalet w moim okręgu jest wiele, ale najważniejsi są mieszkańcy, bez których by ich nie było. To oni tworzą nasze sołectwa, to oni mają pomysły, to oni znają potrzeby, a niekiedy problemy, to oni mają energię i siłę do działania.
Trzy problemy mojego okręgu, które trzeba rozwiązać to…
Janusz Szulc
(KKW Trzecia Droga Polska 2050 – PSL)
Józef Malinowski
(KWW Dialog i Rozwój)
Trzy problemy mojego okręgu, które trzeba rozwiązać to:
– stan dróg, budowa nowych dróg i remonty obecnych oraz bezpieczne przejścia dla pieszych, tworzenie nowych chodników i ścieżek rowerowych, modernizacja oświetlenia;
– brak odpowiedniego wsparcia dla jednostek OSP;
– brak kanalizacji.
Zarówno zalet jak i problemów jest wiele w sołectwach. Należy wsłuchać się w potrzeby mieszkańców i poprzez wspólną rozmowę, wspólny dialog te problemy rozwiązać. Jednym z problemów, które należy rozwiązać są budowa dróg i remont już istniejących nawierzchni drogowych.
Głos w wyborach oddany na mnie, to gwarancja…
Janusz Szulc
(KKW Trzecia Droga Polska 2050 – PSL)
Józef Malinowski
(KWW Dialog i Rozwój)
Głos w wyborach oddany na mnie, to gwarancja, że nie przystąpię do żadnego układu politycznego, który będzie chciał realizować swoje aspiracje, pomijając przy tym sprawy ważne dla mieszkańców. Gwarantuję również działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.Głos w wyborach oddany na mnie, to gwarancja: wspólnego dialogu, szacunku i wzajemnego zrozumienia. To praca i oddanie dla społeczności lokalnej, którą tworzą mieszkańcy, a ich potrzeby są bardzo ważne.

Poznaj pozostałych kandydatów do Rady Miasta i Gminy Wronki oraz kandydatów na burmistrza

Okręg nr 13 swoim zasięgiem obejmuje: Ćmachowo, Marianowo, Głuchowo, Łucjanowo, Wróblewo, Wierzchocin

Lokalizacja lokalu do głosowania – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa, Biezdrowo 9, 64-510 Wronki