Wybory samorządowe 2024 – poznaj swoich kandydatów » Kandydaci do rady – okręg nr 11

W ludziach najbardziej cenię…
Sylwia Człapa
(KWW Dialog i Rozwój)
Krystian Zastróżny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
W ludziach najbardziej cenię szczerość.W ludziach najbardziej cenię poczucie humoru, inteligencję, szczerość, pomysłowość oraz wrażliwość na ludzką krzywdę.
Motywację do działania daje mi…
Sylwia Człapa
(KWW Dialog i Rozwój)
Krystian Zastróżny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Motywację do działania daje mi zadowolenie i spełnienie oczekiwań.Motywację do działania daje mi Rodzina, która jest dla mnie najważniejsza, przyjaciele i znajomi oraz świadomość, że mam wpływ na życie swoje jak i mieszkańców. Motywacją dla mnie jest również szczery uśmiech lub zwyczajne słowo ,,dziękuję” za dobrze wykonaną pracę.
W wolnym czasie lubię…
Sylwia Człapa
(KWW Dialog i Rozwój)
Krystian Zastróżny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
W wolnym czasie lubię pomagać ludziom i zwierzętom.W wolnym czasie lubię przebywać z Rodziną, pracować w ogrodzie oraz ugotować coś pysznego, czasami wybrać się na rybki.
Kandyduję, ponieważ…
Sylwia Człapa
(KWW Dialog i Rozwój)
Krystian Zastróżny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Kandyduję, ponieważ wiem, że swoją determinacją i zaangażowaniem mogę przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców.Kandyduję, ponieważ jako aktualny sołtys z ponad pięcioletnim stażem poznałem potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Mam wiele pomysłów, na które jako Radny będę miał bezpośredni wpływ, aby je realizować na rzecz mieszkańców z całego okręgu.
Trzy największe zalety mojego okręgu, które należy rozwijać to…
Sylwia Człapa
(KWW Dialog i Rozwój)
Krystian Zastróżny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Trzy największe zalety mojej gminy, które należy rozwijać to: poprawa bezpieczeństwa, sport i rekreacja, oferta kulturalna.Trzy największe zalety mojego okręgu to przede wszystkim mieszkańcy, a co należy rozwijać to oczywiście integracja oraz aktywizacja tych młodszych jak i starszych, rozwój lokalnych przedsiębiorców oraz wykorzystanie potencjału całego okręgu jakim jest bliskość do miasta, co niewątpliwie jest naszym atutem.
Trzy problemy mojego okręgu, które trzeba rozwiązać to…
Sylwia Człapa
(KWW Dialog i Rozwój)
Krystian Zastróżny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Trzy problemy mojej gminy, które należy rozwiązać: poprawa estetyki miasta, stworzenie komunikacji gminnej, przywrócenie dostępu do wieczornych i weekendowych dyżurów Pogotowia Ratunkowego.Trzy problemy mojego okręgu, które trzeba rozwiązać to budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wraz ze zmianą funkcjonowania wszystkich świetlic w całej gminie. Świetlice wiejskie powinny funkcjonować jak małe lokalne domy kultury, w których powinna odbywać się aktywizacja młodszego jak i starszego pokolenia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa drogowego w całym okręgu poprzez budowę infrastruktury pieszej, rowerowej jak i transportowej, polepszenie współpracy z władzami miasta
Głos w wyborach oddany na mnie, to gwarancja…
Sylwia Człapa
(KWW Dialog i Rozwój)
Krystian Zastróżny
(KWW Rafał Zimny Nowe Wronki)
Głos w wyborach oddany na mnie, to gwarancja sumiennego wywiązania się z obietnic oraz rozwiązywania bieżących problemów.Głos w wyborach oddany na mnie, to gwarancja tego, że mieszkańcom będzie żyło się bezpieczniej, lepiej, po prostu bardziej komfortowo oraz mogę zagwarantować to, że nie pozostaną zostawieni sami sobie. Oddany na mnie głos w najbliższych wyborach nie będzie głosem straconym i zrobię wszystko, aby czas kadencji nie był zmarnowanym czasem dla rozwoju całego okręgu.

Poznaj pozostałych kandydatów do Rady Miasta i Gminy Wronki oraz kandydatów na burmistrza

Okręg nr 11 swoim zasięgiem obejmuje: Huby‑Oporowo, Warszawa, Nowa Wieś, Stare Miasto

Lokalizacja lokalu do głosowania – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera, Nowa Wieś ul. Szkolna 5, 64-510 Wronki