willa wilczewskich

Maksymilian Wilczewski urodził się 11 września 1845 roku w Grodzisku Wlkp., jako syn Mikołaja Wilczewskiego i Zofii Matuszewskiej. Ojciec Mikołaj był synem właścicieli ziemskich Macieja i Agnieszki, którzy chcąc podkreślić swoje szlacheckie pochodzenie, przed nazwiskiem, w czasach zaboru pruskiego, używali przedrostka „von”. Ojciec Maksymiliana w Grodzisku pełnił funkcję sekretarza sąduRead More →