USŁUGI telekomunikacyjne

Kopiowanie dokumentów tożsamości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzi do pozyskiwania danych osobowych bez podstawy prawnej. Tak orzekł Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W ostatnim okresie do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) kierowane były liczne sygnały, że w związku z zawieraniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przedsiębiorcy kopiują dokumenty potwierdzające tożsamość klientów, pozyskującRead More →