technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Po raz pierwszy w powiecie i Zespole Szkół nr 2 we Wronkach uczniowie z klasy III technikum w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zdawali egzaminy zawodowe.  Zdawalność w części teoretycznej wyniosła 81,82%,  a praktycznej 100%. Średni wynik części teoretycznej to:  68,18%, a części praktycznej 93,73%. To bardzo dobre wyniki! Najlepsze wyniki osiągnęli: Agnieszka Czepczyńska, Jakub BrożysRead More →