święta wielkanocne

Wielka Sobota – w tym dniu do godzin popołudniowych kapłani święcą pokarmy. W Polsce lud przynosi je w przyozdobionych koszyczkach. W innych krajach, np. we Włoszech, kapłani chodzą po domach, otrzymując w zamian ofiary. O. Newerani pisał w roku 1739 w „Ozdobie Kościoła Katolickiego”: Święcą baranka, przypominającego prawdziwego Baranka-Chrystusa iRead More →