Młodzieżowa Rada MiG Wronki

Na ostatniej sesji Rady MiG Wronki radni jednogłośnie podjęli uchwałę o powstaniu Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Wronki oraz nadali jej statut. Wnioski o powstanie tego typu rady wpływały już nie raz, a od czasu powstania Rady Seniorów potrzeba zaangażowania również młodych obywateli stała się jeszcze bardziej wyraźna. Młodzi radniRead More →