jakość wody wronki

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach  odniosło się do informacji na temat złego stanu wody. W związku z pojawiającymi się informacjami i zgłoszeniami na temat jakości wody Przedsiębiorstwo Komunalne informuje, iż w wyniku prowadzonych prac dotyczących obsługi sieci wodociągowej w Nowej Wsi (wymiana armatury i hydrantu) mogły pojawić sięCzytaj więcej →