jakość wody wronki

Zła jakość wody – znamy przyczynę

2017-07-20

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach odniosło się do informacji na temat złego stanu wody. W związku z pojawiającymi się informacjami i zgłoszeniami na temat jakości wody Przedsiębiorstwo Komunalne informuje, iż w wyniku prowadzonych prac dotyczących obsługi sieci wodociągowej w Nowej Wsi (wymiana armatury i hydrantu) mogły pojawić sięRead More →

Zła jakość wody w Nowej Wsi?

2017-07-19

Dzisiaj nasz Czytelnik zwrócił się z pytaniem o mieszkańców Nowej Wsi, czy w ich domach pogorszył się stan wody. Coś dziwnego dzieje się z jakością wody w Nowej Wsi. Od kilku dni po odstaniu wytrąca się dziwny, brzydki osad. PK zbagatelizowało sprawę. Płukanie instalacji nie pomogło. U sąsiadów stan podobny.Read More →