cordis novi

Franciszkanie z Wronek zapraszają na kolejne Dni Kultury Chrześcijańskiej. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to czas bogatych doświadczeń kulturalnych i duchowych. Dni Kultury Chrześcijańskiej odbywają się we Wronkach od ponad 20 lat. Zawsze starano się, aby spotkania i koncerty, odbywające się w ramach Dni, były na najwyższym poziomie. Jest toRead More →