Turystyka » Sosnowy Szlak

sosnowy-szlak

 

Ścieżka Sosnowym szlakiem – przebiega skrajem puszczy, między zabudowaniami Nadolnika a znajdującymi się tam stawami. Nazwa pochodzi od kształtujących miejscowy krajobraz sosen.
Licząca 10 km ścieżka powstała w 2001 roku jako efekt współpracy leśników oraz nauczycieli i uczniów z Nowej Wsi.

Spacerując nią, z 10 usytuowanych wzdłuż trasy tablic można dowiedzieć się wiele o zasadach ochrony lasu przed owadami, formach ochrony lasu, skrzydlatych mieszkańcach lasu, ochronie przeciwpożarowej, zasadach zrębowej gospodarki leśnej, warstwowej budowie lasu, drzewostanach nasiennych, a także poznać charakterystyczne dla puszczy drzewa.

Źródło: Wronki.pl

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.