Kluby » Herbertus Wronki

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Herbertus” Wronki, działający przy Gimnazjum im. Z. Herberta we Wronkach, powstał w marcu 2004 roku z inicjatywy nauczycieli i rodziców uczniów tej szkoły (co nie oznacza wcale, że Klub działa tylko dla tej szkoły).

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem. Klub został zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Szamotułach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Do podstawowych zadań Klubu należy:

– wspomaganie realizacji obowiązkowych, szkolnych zajęć wychowania fizycznego -organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej

– organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego -uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych

– upowszechnianie i uprawianie różnych dyscyplin sportowych, a w szczególności piłki siatkowej wśród dziewcząt i chłopców

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.