Kluby » Czarni Wróblewo

Powstały w 1947 roku z inicjatywy Zygmunta Kropaczewskiego LZS Wróblewo jest najstarszą organizacją sportową w gminie Wronki. Prowadzi nieprzerwanie działalność na niwie sportu masowego i kwalifikowanego przez niemal 60 lat swej egzystencji. Posiada bogato i starannie ilustrowaną 3 – tomową kronikę dokumentującą wydarzenia klubu.

Początkowo grupa zapaleńców uczestniczyła w zawodach konnych, pływackich, biegach oraz kolarstwie, które to dyscypliny początkowały powojenne życie sportowe. Z upływem czasu powstały na terenie wsi drużyny siatkówki i piłki nożnej. Ta ostatnia od lat 50 – tych zdominowała działalność klubu i jej priorytetu nie zniwelowały sukcesy osiągane w tenisie stołowym, badmintonie, szachach, warcabach.

W 1961 roku LZS Wróblewo osiąga pierwszy sukces – Mistrzostwo powiatu w piłce nożnej, a najlepszym strzelcem zostaje 19 – letni wówczas Wiesław Chojan zdobywając 12 bramek.

Jak się okaże, z jego osobą związane będą wszystkie późniejsze sukcesy klubu.

Od 1965 roku Czarni występują w rozgrywkach kwalifikowanych rozpoczynając rozgrywki od C klasy. Po 7 latach pierwszy awans do klasy B, a po 5 kolejnych do klasy A.

We współzawodnictwie krajowym o sportowy znak jakości Omega w 1977 roku Czarni zajmują I miejsce ! Powtarzają swój sukces 4 lata później. Również w 1976 (I miejsce Rada Gminna we Wronkach) LZS Wróblewo ma swój udział. Na czele rady stał Wiesław Chojan, a w jej skład wchodzili, niestety również nieżyjący już, Stanisław Jeziorny, Mieczysław Kaczmarek, Jan Kowalczyk. Oprócz wymienionych ton wydarzeniom sportowym nadawali Stanisław Góral (trener), Franciszek Łagódka, Włodzimierz Skrzypczak, a z młodego pokolenia działaczy – Ryszard Anioł, Zbigniew Kaczmarek, Jan Góral, Tadeusz Hojan, Roman Sawala, Tadeusz Majchrzak.

Największe sukcesy tego okresu to Lidia Łagódka-Bilska (szachy, warcaby), wszechstronne Urszule Dobek i Teska (tenis, badminton, szachy), Stanisław Pietras, Tadeusz Majchrzak (podnoszenie odważnika), Zbigniew Kaczmarek (warcaby, szachy), Grzegorz Dobek (tenis) oraz cała plejada piłkarzy (3 drużyny) z Franciszkiem Musielakiem, Piotrem Teską, Krzysztofem Kaczmarkiem, Zenonem Dobkiem, Henrykiem Prostakiem, Jarosławem i Ludwikiem Spychałą, Czesławem Jeżyńskiem, Janem Wremblem oraz wspomniani już Włodzimierz Skrzypczak, Grzegorz Dobek, Ryszard Anioł, Zbigniew Kaczmarek, Tadeusz Majchrzak, Tadeusz Hojan, jak też Jan i Leszek Hatka, Eugeniusz Czekalski, Andrzej Bator, Jarosław Kapłon, Władysław Grzelak, Jan Stromczyński oraz Marek Lehmann – przez wielu uważany za największy talent, jaki wróblewski klub wydał i z przerwami przez ponad 20 lat reprezentujący barwy Czarnych.

Stan wojenny i jego konsekwencje wybiły z rytmu dynamicznie rozwijający się LZS (186 członków). Sytuacja w kraju pogarszała się, co znalazło swe odbicie w strukturach sportowych. Czarni balansowali pomiędzy A i B klasą do 1990 roku.

Wejście sponsora – Fabryki Kuchni „Wromet” przyjęto jako zwiastun lepszych czasów. Nikt nie spodziewał się, iż po 2 latach trzeba będzie wszystko zaczynać od nowa.

Wróblewska młodzież – Przemysław i Sławomir Biedziakowie, Jacek Góral, Wojciech Graczyk, Mariusz i Wojciech Maćkowiakowie, Jacek Pacholik, Andrzej i Bogdan Przybyszowie, Dariusz Sobański, wzmocniona Remigiuszem Marchlewiczem, Tadeuszem Fajferem, Karolem Brodowskim, Markiem Kliszkowiakiem, Robertem Balcerkiem i Markiem Lehmannem jak burza przeszła przez 2 klasy rozgrywkowe i … została przeniesiona do Wronek.

Tylko i wyłącznie charyzma Wiesława Chojan sprawiła, iż nie doszło do zakończenia działalności. Klub został bez środków i graczy. Z pomocą Krzysztofa Henniga, Romana Sawali, Jana Hatki, Edwarda Bednarza pozbierano 11 chętnych do gry i zgłoszono drużynę w przeddzień rozgrywek. Przetrwanie 2 kolejnych lat w dużej mierze można zawdzięczyć skromnym, aczkolwiek istotnym wsparciu Rady Miasta i Gminy Wronki z Burmistrzem Kazimierzem Michalakiem w szczególności.

Sporym i – co warto podkreślić – autentycznym wzmocnieniem okazało się pojawienie w klubie Macieja Rykowskiego. Zdobył dla Czarnych blisko 160 bramek oraz przeznacza rokrocznie środki uzupełniając budżet klubu, który opiera się głownie na dotacjach z UMiG Wronki. Również firmy Dynaxo i Szczotpol pomagają finansowo.

W 2001 roku klub uzyskał osobowość prawną i został zarejestrowany w KRS.

Uczestniczy we wszystkich wydarzeniach sportowych na terenie miasta i gminy Wronki zdobywając czołowe pozycje. Od 1977 roku organizuje rokrocznie w czerwcu imprezę „O uśmiech dziecka” wspólnie z Radą Sołecką, Szkołą Podstawową Wróblewo, OSP Wróblewo, z którymi współpracuje na co dzień, podobnie jak z Kółkiem Rolniczym. Dłuższą tradycję ma lipcowy festyn, który organizowany jest od roku 1964.

Niepowetowaną stratę klub poniósł w lipcu 2003 roku. Nagła śmierć zabrała Wiesława Chojana, wieloletniego prezesa i największą postać w historii Czarnych Wróblewo. Na wniosek zarządu, który poparły miejscowe, gminne, powiatowe, a nawet wojewódzkie organizacje, od lipca 2004 roku stadion piłkarski we Wróblewie nosi imię Wiesława Chojana.

Na przełomie maja i czerwca 2005 roku doszło – przy dużym wsparciu UMiG Wronki i burmistrza Kazimierza Michalaka – do pierwszej w całej historii modernizacji płyty głównej boiska piłkarskiego we Wróblewie.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.