Zabytki » Spichlerz

Towarzystwo  Miłośników Ziemi Wronieckiej  czyniło starania o udostępnienie  starego spichlerza ( z 1856 r.) na zorganizowanie wystawy pamiątek, z okazji jubileuszu 700- lecia Wronek. Wystawa historyczna ,, Wronki wczoraj i dziś’’ powstała w sali ,,Postęp-u’’ przy ulicy Chrobrego. Był to dobry krok, w stronę urzeczywistnienia się  muzeum, poprzez zbieranie i katalogowanie eksponatów.

Muzeum regionalne we Wronkach

Podczas zebrania TMZW w dniu 26 października 1979, zachęcano, aby intensywniej ubiegać się o możliwość utworzenia muzeum przy ul. Szkolnej. Właściciel obiektu Marek Joseph po zakończeniu wojny opuścił Wronki i upoważnił Mikołaja Gogolewskiego do zarządzania majątkiem. Ten przed śmiercią powierzył go synom Henrykowi i Edwardowi. W tym okresie spichlerz pełnił różne funkcje gosp. m.in. magazynu ziemniaków. W wyniku zaniedbań właścicieli obiekt popadł w ruinę. 7 kwietnia 1981 r. TMZW wystąpiło z oficjalną prośbą do władz Wronek o przekazanie Spichlerza na cele muzeum. Ludwik Koch (prezes TMZW) w październiku 1981 otrzymałklucze. Budynek wymagał gruntowego remontu.

Muzeum regionalne we Wronkach2

W czasie zebrania zarządy TMZW 27 marca 1982r. Henryk i Edward Gogolewscy wyrazili zgodę na oddanie obiektu w zarządzenie miastu, a sami przystąpili do Towarzystwa. Na zebraniu w 1982 roku ustalono, że Tomasz Ziółek przekaże obiekt w użytkowanie Towarzystwu Miłośników Ziemi Wronieckiej. Do roku 1986 trwały prace adaptacyjno-remontowe. W marcu 1986 zdecydowano zdecydowano o funkcji obiektu – Muzeum Regionalne oraz Biblioteka Publiczna.  Do końca 1991 r. zakończono prace remontowe.

Muzeum regionalne we Wronkach3

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.