Zabytki » Kościół pw. św. Katarzyny

Pierwszy kościół parafialny we Wronkach został wybudowany w XI w. ,natomiast nie zachował się żaden jego opis. Przetrwał do początku XVI w. kiedy to Wronki padły ofiarą pożaru.
Dzisiejszy poźnogotycki kościół pochodzi z połowy XVI w. Jego fundatorem był Łukasz Górka.
Z zewnątrz posiada trójnawowy podział, ściany opięte są przyporami Całość zbudowana z cegły palonej w układzie prostym i przykrytą dwuspadowym dachem. Pod kościołem znajdują się krypty grobowe. We wewnątrz znajduje się chór oraz trzy ołtarze. W prawym ołtarzu znajduję się obraz św. Katarzyny, w lewym cudowny obraz Matki Bożej Śnieżnej. W ołtarzu wielkim (prezbiterium) umieszczony był obraz ostatniej wieczerzy z alabastru, w drugim znajdowało się tabernakulum, a w trzecim obraz św. Anny.

Kościół p.w. św. Katarzyny

Obok kościoła stała dzwonnic z dwoma dzwonami ,a na dachu kościoła umieszczono sygnaturkę. Dziś na msze wzywają trzy nowe dzwony, które powstały w 1983 roku i wiszą na tymczasowej konstrukcji.
Z parametrów kościół ( w XVII w.) posiadał m.in. 5 kielichów, puszkę srebrną, tablice srebrne na ołtarzu wielkim św. Katarzyny, ołtarzu św.Anny, i ołtarzu Miłosierdzia, srebrny relikwiarz, pateny i ampułki.
Fara była wielokrotnie niszczona przez pożary i przebudowana w XVII i XIX w.

Kościół p.w. św. Katarzyny2

W październiku 1941r. kościół został zamknięty i zamieniony na magazyn dla jednostek łącznościowych Wahrmachtu. Po zakończeniu działań wojennych Stanisłw Cichy ( pełniący obowiązki burmistrza) za zgoda sowieckich władz wojskowych upoważnił ks.prob. Piotra Stróżyńskiego do objęcia majątku kościelnego oraz do otwarca kościoła. Wnętrze kościoła okazało się zniszczone w 40% a straty mienia kościelnego szacowano na 138.441zł . Zniszczeniu uległy ławki,w 50% ołtarze, 9 witraży, 4 konfesjonały.  Okupant skradł również szaty , naczynia liturgiczne, 7 chorągwi. Wobec tak wielkiego spustoszenia natychmiast zabrano się do porządkowania kościoła i placu przykościelnego.

Kościół p.w. św. Katarzyny 3

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.