Zabytki » Klasztor

W 1279 roku na mocy przywileju nadanego przez Przemysława II osiedlili się we Wronkach dominikanie.W rok później rozpoczęto budowę kościoła i klasztoru,który uległ ruinie 1603 roku.Obecny kościół pochodzi z końca XVII wieku.Fundatorem był prawdopodobnie Jan Korzbok Łącki. W 1835 roku nastąpiła kasata klasztoru,a projektantem był Krzysztof Bonadura. Po zebraniu odpowiednich funduszy dokonano transakcji i przekazano kościół i klasztor na własność ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńsko-poznańskiego.Dzieki ofiarności wiernych oraz znaczniejszych obywateli miasta i okolic przeprowadzono remont kościoła i wybudowano nowy klasztor. W czasie II wojny światowej klasztor poniósł duże straty materialne. Zakonnicy rozproszyli się. Jednak po zakończeniu działań wojennych zakonnicy powrócili do klasztoru

Klasztor we Wronkach

Z ważniejszych wydarzeń w okresie powojennym jakie miały miejsce we wronieckim klasztorze należy wymienić sprawienie: nowych witraży, polichromii na sklepieniu oraz nowej posadzki.Po pożarze, który miał miejsce w 1982r. przeprowadzono gruntowny remont klasztoru. W okresie powojennym w klasztorze wronieckim przez krótki czas gościło studium teologiczne, następnie urządzono internat dla młodzieży Technikum Spożywczego, a na koniec umieszczono tu Dom Dziecka. Następnie utworzono tu Wyższe Seminarium Duchowne pod wezwaniem bł.  Jana Dunca Szkota.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.