Zabytki » Dworzec kolejowy

Linia kolejowa Poznań-Szczecin,obecnie o statusie magistrali a u swych początków zwana koleją poznańsko-stargardzką została uruchomiona 10 sierpnia 1848 roku. Budowę naszej linii kolejowej rozpoczęto 20 należące na tej ważnej trasie miasta również Wronki i Szamotuły rozwijały się gospodarczo. We Wronkach powstał w tym czasie dość okazały 1846 r. od strony Stargardu . Zbudowanie kolejnej żelaznej na trasie Szczecin- Stargard wzbudza dzisiaj podziw, ponieważ oba te duże, jak na owe czasy miasta dzieliła szeroka Odra.

Dworzec kolejowy we Wronkach

Odcinek Stargard-Wronki ukończono w dniu 1 sierpnia 1848 r.  Cała linię kolejową Szczecin-Poznań oddano do eksploatacji 10 sierpnia 1848 r. Pobudowanie tej kolei żelaznej miało dla rządu pruskiego olbrzymie znaczenie. Kolej bowiem połączyła trzy główne miasta: stolicę Rzeszy- Berlin,Szczecin i będący ponad panowaniem pruskim- Poznań.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA