Miejscowości » Wartosław

wartoslaw

Wartosław – wieś sołecka położona 6 km na zachód od Wronek, na lewym brzegu Warty, połączona przeprawą promową z miejscowością Krasnobrzeg. Zamieszkują ją 303 osoby.

Wartosław powstał w 1781 roku na gruntach wsi Biezdrowo jako miasto lokowane „na surowym korzeniu” przez starostę babimojskiego i sędziego poznańskiego Łukasza Bnińskiego. W zamyśle właściciela miało to być miasto manufakturowe (przemysłowe). Po 12 latach liczyło już 462 mieszkańców, a między nimi 84 rzemieślników (w tym 20 sukienników). Miasto otrzymało drewniany most na Warcie; od niego pochodziła używana na przełomie XVIII i XIX w. nazwa Nowy Most (Neubruck). Po wprowadzeniu barier celnych przez Prusaków upadło i w poł. XIX w. utraciło prawa miejskie.

Śladem miejskiej przeszłości jest układ przestrzenny w formie pięciu bloków zabudowy, bez rybku, z kościołem i placem targowym na wschodnim skraju miejscowości. Późnobarokowy kościół Świętej Trójcy i św. Łukasza z 1785 r., zbudowany na planie ośmioboku i nakryty dachem mansardowym z latarnią, pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Wewnątrz znajduje się wczesnoklasycystyczny ołtarz. Przy dwóch uliczkach zachowała się zwarta zabudowa ładnymi parterowymi domkami.

Po zachodniej stronie wsi wznosi się neogotycki kościół poewangelicki Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1854 r., z wysoką wieżą, a przy nim stoi neogotycka dawna pastorówka.

Sołtysem Wartosławia na lata 2015-2019 został wybrany Witold Waroś.
Radę Sołecką tworzą:
– Renata Kudlińska,
– Tomasz Duczkowski,
– Danuta Sobieska,
– Roman Tabatowski.

Źródło: wronki.pl 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.