Miejscowości » Stare Miasto

stare miasto

Wieś sołecka Stare Miasto liczy (stan na 31.12.2010) 225 mieszkańców.

Sołtysem na kadencję 2011-2015 wybrany został Tadeusz Bierka.
Radę Sołecką tworzą:
– Kaziemierz Popielski,
– Zofia Rzepa.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.