Miejscowości » Smolarnia

Smolarnia –  dawna osada leśna z leśniczówką, położona w samym centrum Puszczy Noteckiej (na północny zachód od miejscowości Gogolice). Siedziba leśnictwa Smolarnia, po pożarze i spaleniu się budynków została przeniesiona do Gogolic. Obecnie znajduje się tam użytek ekologiczny o tej samej nazwie, utworzony na miejscu dawnych łąk i gruntów rolnych. Charakteryzuje się on roślinnością bagienno – łąkową oraz fauną bezkręgowców właściwych dla powyższych zespołów roślinnych. W Smolarni oprócz użytku ekologicznego znajduje się grupa sosen – pomników przyrody, która ocalała po ataku strzygoni sówki choinówki w 1923 roku.

 

Źródło: chojno.pl 
Opracowa: Łukasz Książek