Miejscowości » Rzecin

rzecin

Rzecin – położony jest ok. 8 km na północny zachód od Wronek, przy drodze wojewódzkiej nr 149, między Jasionną a Chojnem.

Po raz pierwszy Wrecen pojawił się w dokumencie księcia Przemysła II dla dominikanów z Wronek, w którym otrzymali oni prawo łowienia ryb w tak nazywającym się jeziorze.

Wieś została założona w 1697 roku jako Rzecień, osada typu przejściowego dla osad olęderskich. Dnia 28 VIII 1939 roku doszło tu do wystąpień antyniemieckich; w odwecie za to na przełomie lat 1939 i 1940 hitlerowcy aresztowali 11 tutejszych Polaków, z których sześciu już nie wróciło.

Zabudowania rozłożyły się ciekawie na skraju terenu wydmowego, dookoła Jeziora Rzecińskiego. Przy dawnej szkole rosną pomnikowe lipy drobnolistne o obwodzie 260 i 390 cm. W odległości 900 m na południowy wschód od rozwidlenia z kapliczką, znajduje się przy skraju lasu pomnik partyzantów Armiii Czerwonej i polskiego ruchu oporu.

W nocy 20/21 IX 1944 r. wylądowała tu 16-osobowa grupa zwiadowców radzieckich i polskich, która miała stanowić wsparcie dla oddziału Mikołaja Kozubowskiego. Najprawdopodobniej wskutek pomyłki pilota zrzut nastąpił na Rzecin, w którym stacjonował akurat oddział Wehrmachtu. Niemcy niezwłocznie przystąpili do obławy na skoczków, ukrywających się nad jeziorem i w okolicach leśniczówki Lutyniec. Zaledwie siedmiu zwiadowcom udało się ujść; trzech zostało ujętych, reszta zginęła. Odsłonięty w 1969 r. pomnik stoi na miejscu śmierci dowódcy grupy, Szłykowa.

Jezioro Rzecińskie pojawiło się po raz pierwszy jako lacus Wrecen w 1279 r. Obecnie znajduje się w ostatniej fazie zanikania. Szczątkowa tafla wody jest niedostępna, gdyż otaczają ją nadbrzeżne mokradła, dno zaś pokrywa gruba warstwa mułu. Wokół wykształcił się pas łąk.
Naukowcy z Katedry Agrometeorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach międzynarodowego programu badawczego „Carbo Europe – IP” prowadzą na podmokłym terenie otaczającym jezioro badania nad wymianą związków węgla między powierzchnią ekosystemów a atmosferą.

Na łące po wschodniej stronie jeziora rośnie samotnie dziuplasty okaz dębu o obwodzie 500 cm. Bezpośrednio na północ od wsi znajduje się obszar najwyższych wydm Puszczy Noteckiej, z kulminacją na Górze Rzecińskiej (97 m n.p.m.); wśród nich leżą jeziorka o wspólnej nazwie Ósemka lub Pustelnik. Należą one do zanikłego już prawie typu zbiorników międzywydmowych – bezprzepływowych, zasilanych tylko wodami opadowymi. Ciekawa była niemiecka nazwa tych akwenów – Wasch-Seen, czyli Pralniki.

W pobliżu Rzecina leży osada Mokrz. Tutejszy przystanek kolejowy jest popularnym punktem wyjściowym w lasy Puszczy, znane z obfitości grzybów.

W skład sołectwa Rzecin wchodzą miejscowości: Rzecin, Lutyniec, Maszewice, Mokrz. Sołectwo liczy 251 mieszkańców, a samą wieś zamieszkuje 177 osób.

Sołtysem na kadencję 2015-2019 wybrana została Renata Spychała.
Radę Sołecką tworzą: Aleksandra Adamska, Katarzyna Ciołek, Alina Grześ, Wiesława Kubaczewska.

Źródło: wronki.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *