Miejscowości » Pierwoszewo

Pierwoszewo – wieś w sołectwie Biezdrowo, położona na lewym brzegu Warty, 800 m od Biezdrowa.

Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego słowa pirwy – pierwotny. W dokumentach jest notowana od 1358 r. W 1400 r. jako właściciel wymieniony został Mroczek Pirzwoszewski. W końcu XVII w. wieś przeszła we władanie Bnińskich z Biezdrowa.

Między Wartą a trasą drogi wojewódzkiej nr 143, 200 m na północ od niej, przy ujściu Strumienia Ostrorowskiego do Warty, znajduje się wczesnośredniowieczne grodziskowyżynne typu stożkowatego z XI w. Leży ono na cyplu wzgórza o wysokości 65 m, 15 m nad poziomem łąk nadwarciańskich. Otoczone jest rowem. Miejscowa ludność nazywa je „Zamczyskiem”. Liczba mieszkańców wynosi 118.

 

Źródło: Wikipedia 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.