Miejscowości » Obelzanki

obelzanki

Obelzanki to dawna osada olęderska, założona w XVIII wieku, dla kolonizacji terenów leśnych. Na pola tej wsi w nocy 15/16 VIII 1944 r. zrzucona została grupa zwiadowców Mikołaja Kozubowskiego (miejscowi Niemcy ujęli wtedy jednego ze skoczków).

W skład sołectwa Obelzanki wchodzą wsie: Obelzanki, Nadolnik, Nowy Kraków, Piła, Smolnica. Sołectwo zamieszkują 204 osoby, a sama wieś liczy 111 mieszkańców.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.