Miejscowości » Mokrz

Mokrz – osada w Puszczy Noteckiej, umiejscowiona na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 149 i linii kolejowej Poznań-Szczecin. Do czasu wybudowania magistrali kolejowej w 1848 roku i powstania przystanku kolejowego, miejscowość nosiła nazwę Mokrzec. Mokrz był osiedlem dworskim z dworem znajdującym się na miejscu dzisiejszej leśniczówki. W 1900 roku w Mokrzu wybudowano blok czterorodzinny dla urzędników kolejowych i budynek poczty. Urząd pocztowy w Mokrzu obsługiwał miejscowości po prawej stronie Warty od Chojna do Popowa, do 1975 roku. W 1943 roku okupanci niemieccy wprowadzili dla miejscowości nazwę Antonswald. Do 1975 roku w Mokrzu była duża składnica drewna z bocznicą do załadunku. W 1954 roku wybudowano nowy budynek stacyjny z magazynem i rampą załadunkową. W 1998 roku zamknięto stację i utworzono tylko przystanek kolejowy, który najbardziej popularny jest w okresie jesiennym, jako punkt wyjściowy dla licznie przybywających tu grzybiarzy. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Rzecin. Mokrz zamieszkuje 56 osób.

 

Źródło: www.chojno.pl
Opracował: Łukasz Książek

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.