Miejscowości » Ćmachowo

Ćmachowo – wieś sołecka, położona przy drodze wojewódzkiej nr 182 w kierunku Sierakowa, 7 km od Wronek. Miejscowość zamieszkuje 538 osób. Nazwa wsi wywodzi się od słowa staropolskiego: ćmok, ćmuk – ponury, zasępiony. Pierwszą wzmiankę o wsi odnotowano w dokumencie z 1358 r. W średniowieczu była własnością rodu Leszczyców. Przed II wojną światową majątek należał do niemieckiej rodziny von Backe. W połowie XIX w. odkryto tu cmentarzysko z epoki brązu. Stąd pochodzi naszyjnik w kształcie korony (z epoki młodszego brązu), jeden z trzech egzemplarzy znajdujących się w muzeach archeologicznych w Polsce.

We wsi znajduje się park, w którym zachowała się topola białodrzew o obw. 860 cm, rozwidlająca się na wysokości 80 cm na 3 olbrzymie odnogi. Usytuowany w parku pałac został zniszczony w 1945 r. przez żołnierzy Armii Radzieckiej.

Na terenie wsi funkcjonuje także klub sportowy oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, założona w 1938 roku przez Alfreda von Backe.

Sołtysem na kadencję 2015-2019 wybrany został Janusz Szulc (reelekcja)

Rada sołecka: Krystyna Barłóg, Honorata Pruc, Eugeniusz Barłóg, Piotr Ławniczak.

 

Źródło: Wikipedia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.