Miejscowości » Ćmachówko

Ćmachówko – obecnie nie występuje. Dawniej był to folwark położony między Ćmachowem a Nową Wsią, widoczny na mapach z 1821 roku.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.