Miejscowości » Chojno-Młyn

Chojno-Młyn – najwcześniej zamieszkała część Chojna rozciągająca się na zachód od centrum wsi i stanowiąca granicę powiatu Szamotulskiego. Dzisiejsze Chojno powstało na skutek przemieszczenia się ludności, która pierwotnie zamieszkiwała tereny zwane dziś Młynem (nazwa pochodzi od zbudowanego tam młyna). Wskazują na to źródła historyczne i wykopaliskowe. Teren ten w przeszłości był półwyspem, a ślady osadnictwa na nim sięgają okresu kultury łużyckiej, czego dowodem jest cmentarzysko prehistoryczne.

Chojno Młyn zamieszkują 202 osoby.

 

Źródło: chojno.pl
 Opracował: Łukasz Książek 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.