Miejscowości » Biezdrowo

Biezdrowo

Biezdrowo – wieś sołecka położona 6 km na południowy zachód od Wronek, blisko drogi wojewódzkiej nr 182.

Początki Biezdrowa sięgają XII wieku, choć pierwsza wzmianka zródłowa o miejscowości pochodzi z dokumentu wydanego przez księcia Przemysła II w 1284 roku. 13 października 1284 roku w Kaliszu książe Przemysł II nadał nowe zwolnienia immunitetowe dla 12 miejscowości, w tym dla Biezdrowa. Nazwa wsi była pisana w tym dokumencie jako Becrow. Później używano nazw: Besdro, Besdrowsko, Besdrowo, Byesdrowo.Nazwa wsi została prawdopodobnie utworzona od imieniaBezdra, Bezdrew lub Przezdrew. Któreś z tych imion mógł nosić jeden z pierwszych właścicieli Biezdrowa w XII lub XII wieku, pochodzący z rycerskiego rodu Leszczyców, którzy od nazwy swych posiadłości przyjęli nazwę Biezdrowskich (Leszczyce Biezdrowscy). Z dokumentu Przemysła II wiadomo, że pod koniec XIII wieku Biezdrowo należało do kasztelana poznańskiego Tomisława z Szamotuł. Pomiędzy 1284 a 1429 rokiem wieś została lokowana na prawie niemieckim. Około 1580 roku do parafii biezdrowskiej należało 17 wsi: Gmachowo, Wierzchocin, Bielejewo, Głuchowo, Orle Wielkie, Nosalewo, Wróblewo, Kłodzisko, Pakawie, Pożarowo, Pożarowo Małe, Chojno, Lubowo, Zakrzewo, Pierwoszewo i Popowo. W 1594 roku podkomorzy poznański Piotr z Czarnkowa sprzedał wieś Andrzejowi Odalikowskiemu, którego staraniem prawdopodobnie wzniesiono plebanię i szpital. W 1693 roku dobra biezdrowskie będące w posiadaniu Jana Korzbok-Łąckiego – kasztelana kaliskiego, wydzierżawiono Janowi Rokossowskiemu. W Biezdrowie stał wówczas dwór drewniany, przy którym znajdowało się podwórze z zabudowaniami gospodarczymi: dwoma mielcuchami, owczarnią, oborami, dwoma 2 stodołami, szopą i lodownią. Od 1695 roku zaczynają się kościelne księgi metrykalne dla parafii biezdrowskiej (aktualnie przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu). W 1834 roku wieś Biezdrowo powiększono o nowe osiedle włościańskie zwane „Hubami”.W 1931 roku majątek liczył 856 ha, miał gorzelnię i fabrykę płatków ziemniaczanych. W okresie kryzysu finansowego lat trzydziestych XX w. majątek był zadłużony i w 1938 roku Skarb Państwa przejął część gruntów za długi, a w ramach parcelacji sprzedał je osadnikom z południowo-wschodniej Polski. Powstała wtedy kolonia 16 gospodarstw wzdłuż drogi do Starego Miasta zwana „Osadami”. Cztery gospodarstwa powstały przy drodze do Pierwoszewa. Powstałe wtedy gospodarstwa nazywano potocznie „poniatówkami” (od nazwiska ówczesnego ministra rolnictwa Juliusza Poniatowskiego). W okresie okupacji hitlerowskiej Biezdrowo nosiło nazwę Feldstaedt (wg innych źródeł Feldstedt). W budynku szkoły mieściło się wójtowstwo. Zarządcą majątku był Johan Falbe z Woldenbergu. W latach 1939-1940 zostali wysiedleni właściciele gospodarstw tzw. „poniatówek”. Wieś została wyzwolona przez wojska radzieckie 25 stycznia 1945 roku. W tym też roku dokonano ostatecznej parcelacji majątku. W 1954 roku w ramach kolektywizacji powstaje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna istniejąca do roku 1957. Później na terenie b. folwarku założono Zakład Rolny należący do PGR we Wróblewie, wchodzący w skład Kombinatu PGR w Brzeźnie. Ważnym wydarzeniem dla społeczności Biezdrowa było doprowadzenie do miejscowości prądu elektrycznego, co nastąpiło w roku 1957 (Osady zelektryfikowano dopiero w 1966 r.). W 1966 roku powstało Koło Gospodyń Wiejskich, które działało do 1999 roku, a następnie zostało reaktywowane w 2005 r. Do roku 1975 w Biezdrowie mieściła się siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej. W latach 1975-1998 Biezdrowo wraz z całą gminą Wronki należało do ówczesnego województwa pilskiego. W 2007 roku do Biezdrowa dotarł gazociąg, do którego w 2008 roku podłączono szkołę i palac oraz nieliczne gospodarstwa indywidualne. Od listopada 2010 r. do Biezdrowa dociera woda z nowej stacji uzdatniania we Wróblewie.

Obecnie Biezdrowo liczy 454 mieszkańców. W skład sołectwa Biezdrowo wchodzą Biezdrowo-Osady i Biezdrowo-Huby, a także wieś Pierwoszewo (117 mieszkańców). OsadyBiezdrowskie są ulicówką ciągnącą się około3 km na wschód od centrum wsi. Biezdrowo-Huby to skupisko kilku gospodarstw na północny zachód od centrum wsi, w pobliżu jeziora Pożarowskiego. Teren Biezdrowskich Hub stał się ostatnio miejscem budowy licznych domków rekreacyjnych i nosi charakter wsi letniskowej. Należące do sołectwa biezdrowskiego Pierwoszewo stało  się również w ostatnich latach terenem dość intensywnej zabudowy o charakterze mieszkalnym.

W centrum Biezdrowa znajduje się kościół oraz szkoła z halą sportową. Po drugiej stronie ulicy znajduje się sklep spożywczo-przemysłow.  Również w centrum, w budynku przykościelnym funkcjonuje świetlica wiejska administrowana przez radę sołecką. Na terenie wsi działa ogniwo LZS – klub LZS „Iskra„. Naprzeciw szkoły mieści się utworzona w 1949  roku filia Biblioteki Publicznej we Wronkach, licząca obecnie ponad 24 tys. książek. W kierunku północnym, wzdłuż szosy ciągnie się stara aleja lipowa prowadząca do oddalonego o około 0.5 km pałacu otoczonego parkiem. Za parkiem mieści się warsztat kowalski. We wsi działa także Koło Gospodyń Wiejskich.

Sołtys – Sławomir Andrzejak

Rada Sołecka:

– Dariusz Paszyk,

– Florian Prostak,

– Roman Nowak.

– Roman Wiśniewski

 

Źródło: biezdrowo.prv.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *