Organizacje » Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „Historica”

Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne Historica

WSH „Historica” zawiązało się 9 lutego 2004 roku skupiając ludzi kochających historię i stawiając sobie za cel propagowanie historii wśród społeczeństwa.
Stowarzyszenie kultywuje tradycje 2 pułku strzelców wielkopolskich (późniejszego 56 pułku piechoty wielkopolskiej), którego utworzenie i dzieje są zwiane z Wronkami.
Pierwszą większą imprezą zorganizowaną przez WSH były obchody 105. rocznicy urodzin Jana Rzepy – ostatniego Powstańca Wielkopolskiego, a jednocześnie członka honorowego stowarzyszenia. Wtedy też Stowarzyszenie przedstawiło pierwszą inscenizację historyczną.
Sztandarowymi wydarzeniami w historii Stowarzyszenia są corocznie organizowane obchody Święta 56 pułku piechoty. Są to imprezy plenerowe dostępne dla wszystkich. W ramach Święta tradycyjnie odbywają się: Msza Św., przemarsz ulicami miasta, uroczystości pod pomnikami, prezentacje grup rekonstrukcyjnych i sprzętu oraz pojazdów. Głównym punktem programu zwykle jest wielka inscenizacja historyczna nawiązująca do walk 56 pułku piechoty, w której uczestniczy około 100 rekonstruktorów.
WSH „Historica” stara się uczestniczyć w imprezach organizowanych przez inne stowarzyszenia i instytucje.
Do ważniejszych wydarzeń w historii stowarzyszenia zaliczyć należy prezentacje telewizyjne w programach TVP3 oraz udział w filmach poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu i Wojnie polsko-bolszewickiej. Stowarzyszenie brało również udział w widowisku „27grudnia.pl”, realizowanym w Poznaniu przez Filipa Bajona, które było zwieńczeniem obchodów 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
Członkowie stowarzyszenia kompletują historyczne umundurowanie i wyposażenie oraz rekonstruują sprzęt będący na wyposażeniu Wojska Polskiego. Jako pierwsi w Polsce zbudowali replikę biedki pod ckm wz.33. Zbudowano również atrapy działka ppanc. wz.36 Bofors, ciężkiego karabinu maszynowego wz.30 Browning oraz granatnika wz.36. Budowana jest replika samochodu ciężarowego FIAT 621L.
Dużym wydarzeniem w historii Stowarzyszenia było podjęcie współpracy z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu, która w 2011 roku zaowocowała przyjęciem przez Batalion Dowodzenia tej jednostki nazwy wyróżniającej „strzelców wielkopolskich” i imienia por. Jana Rzepy oraz przejęcia przez ten pododdział tradycji 2 pułku strzelców wielkopolskich (56pp).
Obecnie Stowarzyszenie pracuje nad stworzeniem repliki historycznego sztandaru 2 psw z 1920 roku i wystawieniem odpowiednio umundurowanego pocztu sztandarowego, który będzie mógł występować w oficjalnych uroczystościach.
Wszystkich chętnych WSH ”Historica” zaprasza do szeroko pojętej współpracy.

Zarząd Stowarzyszenia tworzą:
– Prezes Dariusz Roszak
– Wiceprezes Michał Haussa
– Skarbnik Roman Grenda
– Sekretarz Michał Lewandowski

Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „Historica”
ul. Łąkowa 58 64-510 Wronki
KRS 0000250294    NIP 7872015654
Mobile +48506034190
PKO S.A. 62124037541111001009461627
historica2

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.