Organizacje » Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa RINGABULINA

Stowarzyszenie przyjaciół żeglarstwa ringabulina
8 marca 2013 roku zostało powołane do życia Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa RINGABULINA, którego głównym celem jest propagowanie i promowanie żeglarstwa turystycznego w mieście i gminie Wronki oraz propagowanie uprawiania sportu i krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Prezesem zarządu jest Krzysztof Ostrowski.
Do najważniejszych zadań stowarzyszenia należą: działalność edukacyjna z zakresu wychowania wodnego, ochrony środowiska, turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa na wodzie oraz promowanie rzeki Warty i jeziora w Samołężu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.