Organizacje » 5 Wroniecka Drużyna Harcerska „Czerwone Berety”

5 Wroniecka Drużyna Harcerska Czerwone Beret

5 Wroniecka Drużyna Harcerska „Czerwone Berety” im. 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej powstała w maju 1982 roku przy Technikum Mechaniczno-Elektrycznym we Wronkach, w wyniku reorganizacji 5 Drużyny Starszoharcerskiej „IZOLATORY”. Jej założycielami byli dh Zbigniew Biedziak, dh Waldemar Maślona, dh Wiesław Hojan, dh Piotr Haak, dh Mariusz Maryniaczyk, dh Dariusz Matlak. To właśnie ta grupa stanowiła podstawę organizacyjną wronieckich „Czerwonych Beretów”. Pierwszym drużynowym został dh hm Zbigniew Biedziak, następnie dh phm Wiesław Hojan, dh pwd Rajmund Babik i ponownie dh hm. Zbigniew Biedziak, który tę funkcję pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Przybocznym od chwili powstania do dnia dzisiejszego jest dh hm. Waldemar Maślona.

Powstanie drużyny specjalnościowej spowodowało wzbogacenie pracy harcerskiej o zainteresowania techniczno-obronne, lotnictwo, spadochroniarstwo i survival oraz popularyzację historii wojskowości i tradycji oręża polskiego wśród harcerzy i mieszkańców naszego regionu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.