Konkurs na Hasła Promocyjne Powiatu Szamotulskiego

Starostwo Powiatowe w Szamotułach ogłosiło konkurs na Hasła Promocyjne Powiatu Szamotulskiego.

Zadaniem uczestnika jest wymyślenie haseł promujących nasz powiat. Mogą być one zawarte w chwytliwej rymowance, sloganie lub haśle reklamowym.

Pomysły można wysyłać na adres mailowy: ri@szamotuly.com.pl.

Zasady:

– każdy mieszkaniec Powiatu Szamotulskiego może przesłać maksymalnie 3 hasała promocyjne do wybranych zagadnień/tematów, tj.: ekologii, walorów kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych;

– hasła należy przesłać do 25 lipca 2023 r.;

– rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 lipca (zwycięzcy zostaną opublikowani na stronie internetowej i FB Powiatu Szamotulskiego),

– do maila należy dołączyć zgodę na publikację o treści: „Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie imienia i nazwiska oraz publikację haseł przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach na oficjalnej stronie internetowej powiatu i profilu FB oraz na materiałach promocyjnych – plakatach, banerach, torbach, kubkach itp.” oraz załącznik nr 1 do regulaminu – Oświadczenie uczestnika konkursu oraz w przypadku osoby niepełnoletniej zgoda rodzica – załącznik nr 2.

Nagrodzone zostaną najlepsze i najbardziej kreatywne pomysły.

Dokumenty zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu znajdziecie TUTAJ.

via powiat-szamotuly.pl