Dodatek węglowy – wniosek do pobrania

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł do 30 listopada 2022 r. należy złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach. Wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 30 dni.

Wzór wniosku znajduje się na stronie Wronki.pl TUTAJ.

via Wronki.pl