Kindergeld i inne zasiłki rodzinne w Niemczech – kto może wnioskować w 2022 roku?

Kindergeld, czyli najważniejszy niemiecki zasiłek rodzinny przysługuje każdej osobie, która pracowała legalnie w tym kraju przez minimum pół roku. Jest wypłacany rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Jeśli pociechy się uczą, wsparcie finansowe może być przyznawane nawet do ukończenia 25. roku życia. Ile wynosi Kindergeld w 2022 roku, kto może skorzystać ze świadczenia i gdzie się zgłosić, by je otrzymać?

Czym jest Kindergeld?

Kindergeld to zasiłek przyznawany przez niemiecki rząd, którego przeznaczeniem jest opieka nad dzieckiem lub dziećmi. Mogą skorzystać z niego rodzice biologiczni oraz prawni opiekunowie, w tym na przykład dziadkowie lub inne osoby pozostające z dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym. Co ważne, w niektórych sytuacjach świadczenie jest także wypłacane wtedy, gdy dziecko pozostaje w Polsce.

Kindergeld jest odpowiednikiem polskiego świadczenia 500+. Trzeba przy tym pamiętać, że obu tych zasiłków nie można pobierać jednocześnie, ponieważ są to świadczenia tożsame. Osoby pobierające Kindergeld muszą zgłosić w niemieckim urzędzie fakt uczestnictwa w programie 500 plus – w tej sytuacji kwota zasiłku zostanie pomniejszona o kwotę wypłacaną w Polsce.

Ile wynosi Kindergeld w 2022 roku i gdzie się zgłosić?

Aby otrzymać zasiłek Kindergeld, należy złożyć komplet dokumentów do niemieckiego urzędu, tzn. kasy świadczeń rodzinnych (Familienkasse). Wymagane pisma i zaświadczenia, to między innymi:

  • kopia dowodu osobistego lub paszportu,
  • zaświadczenie od pracodawcy o osiąganych dochodach/opłacanych składkach,
  • zaświadczenie o już pobieranych świadczeniach (np. 500 plus),
  • dokumenty świadczące o zamieszkaniu na terenie Niemiec (np. umowa najmu, zaświadczenie o zameldowaniu),
  • dokumenty potwierdzające status rodzinny (takie jak akty małżeństwa, akty urodzenia).

O świadczenie można wnioskować najszybciej po upływie sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy. Procedury w urzędzie zwykle trwają około 3 miesiące, jednak czas ten może być skrócony lub wydłużony.

Ile wynosi niemiecki zasiłek? Kindergeld w 2022 mieści się w przedziale 220-250 euro miesięcznie (na każde kolejne dziecko przyznawana kwota jest nieznacznie wyższa).

Nie tylko Kindergeld – pozostałe niemieckie świadczenia i zasiłki

Wybranym osobom opiekującym się dziećmi w Niemczech przysługuje także Kinderzuschlag. To dodatkowe świadczenie dla rodzin w trudniejszej sytuacji materialnej. W zależności od osiąganych dochodów może wahać się od kilkudziesięciu do około 200 euro miesięcznie. Kinderzuschlag można pobierać jednocześnie z Kindergeld. 


System świadczeń w Niemczech jest bardzo rozbudowany – osoby pracujące w tym kraju mogą liczyć na dodatki z tytułu dojazdów do pracy, zakupu niezbędnych materiałów, odzieży, a nawet zwrotu części wydatków na mieszkanie. Aby otrzymać wszystkie należne świadczenia, warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnego biura podatkowego. Takie usługi świadczy biuro All-Tax: https://all-tax.pl/. Firma specjalizuje się także w pozyskiwaniu zwrotu podatku dla osób pracujących za granicą. Trzeba mieć świadomość, że w Niemczech zwrot ten może być bardzo wysoki, a o należne pieniądze można wnioskować nawet do 4 lat wstecz.