Zmiany w Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach

Przed nami nowy rok szkolny 2021/2022. W czasie wakacji bardzo dużo zmieniło się w naszej szkole.

Dzięki hojności Starostwa Powiatowego 28 czerwca rozpoczęła się generalna modernizacja klatek schodowych i korytarzy w budynku A.

Prace modernizacyjne ogólnobudowlane zostały wycenione na kwotę 322000, a elektryczne na kwotę 52000.

Łącznie całkowita modernizacja budynku A będzie kosztować 374000 zł.

W czasie dwóch miesięcy prace modernizacyjne elektryczne obejmą:

demontaż i wymianę instalacji elektrycznych z aluminiowych na miedziane na wszystkich korytarzach budynku A szkoły, przyłączenie do wymienionych obwodów elektrycznych poszczególnych klas, podłączenie wszystkich obwodów do poszczególnych rozdzielni, wymiana gniazdek i włączników, montaż lamp LED-owych, lamp z czujnikami ruchu, lamp z oświetleniem ewakuacyjnym i pożarowym.

Ponadto równolegle trwać będą prace budowlane, które polegać będą na:

wyrównaniu, wyszpachlowaniu i wymalowaniu wszystkich ścian oraz sufitów na każdej kondygnacji budynku A szkoły, położeniu warstwy mozaiki gemalitowej na wszystkich ścianach, usunięciu starych grzejników oraz rur-pionów hydraulicznych wraz z wymianą na nowe, zabudowaniu rur i elementów niebezpiecznych w piwnicy szkoły, wymianie starych drzwi na nowe w podziemiu oraz pomieszczeniach magazynowych, wylaniu mas samopoziomujących na wszystkich korytarzach, położeniu płytek na podłogach wszystkich kondygnacji oraz schodach prowadzących od piwnicy aż na drugie piętro, wyburzeniu pomieszczenia magazynowego na parterze szkoły, przez co ulegnie powiększeniu przestrzeń użytkowa, zamontowaniu barierki na parterze, wymianie drzwi wejściowych do szkoły, położeniu płyt granitowych na schodach wejścia głównego do szkoły wraz z położeniem warstwy pozbruku oraz montaż dwóch hydrantów wewnętrznych.

To druga, po modernizacji sali gimnastycznej w 2018 roku inwestycja Starostwa Powiatowego w czasie mojej pięcioletniej kadencji. Jestem bardzo zadowolony, że współpraca z organem prowadzącym jest tak owocna.

Wraz z gronem pedagogicznym od kilku lat zmieniamy wizerunek naszej szkoły.

Dzięki ciężkiej pracy i wsparciu Starostwa Szamotulskiego w ciągu ostatnich czterech lat zwiększyliśmy liczbę uczniów dwukrotnie. Otworzyliśmy dwa atrakcyjne kierunki: technikum organizacji turystyki o specjalności animator czasu wolnego oraz technikum handlowe o specjalności handel w sieci, które okazały się strzałem w dziesiątkę.

Niesłabnącym powodzeniem cieszą się również nasze dotychczasowe kierunki: technikum ekonomiczne i budowlane.

Dzięki umowom patronackim Akademii Rainbow, Spomasz Wronki, Amica S A nasi uczniowie z technikum i branżowej szkoły mogą podnosić swoje kompetencje na kursach i szkoleniach.

Wsparcie Starostwa Powiatowego pozwoli podnieść jakość pracy szkoły, a uczniom umożliwi wszechstronny rozwój w dobrze wyposażonej i zorganizowanej placówce.

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy nam pomagają i zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby praca i nauka w naszej szkole była na wysokim poziomie.

Sławomir Barszczewski

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach