OSP Amica pomaga zwierzakom!

4 Lipca o godzinie 10:00 w Przytulisku dla zwierząt w Przyborówku pojawili się strażacy z OSP Amica, chętni nieść pomoc zwierzętom.


Strażacy sami zgłosili chęć pomocy na rzecz schroniska. Podczas pierwszego wyjazdu w pracach gospodarczych uczestniczyło 9 strażaków z OSP Amica. Zadaniem druhen i druhów było koszenie trawy, prace związane z naprawą i wymianą starych bud na nowe. Naprawione zostało także ogrodzenie odgradzające kojce ze zwierzętami.

Strażacy zajęli się także wymianą starych europalet na nowe, które z racji użytkowania po prostu uległy zniszczeniu. Równano również teren w kojcach tak, by zwierzęta miały równe wybiegi. Po około 6 godzinach prac gospodarczych strażacy OSP Amica zakończyli dzień gospodarczy w Przytulisku.

Strażacy deklarują, że jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba to chętnie pomogą w kolejnych pracach.

Informacje i zdjęcia OSP Amica