Młodzieżowi Radni obradowali

W poniedziałek 21 czerwca odbyła się sesja Radnych Juniorów. Po długiej przerwie, spowodowanej pandemią, młodzieżowi radni spotkali się w świetlicy na Zamościu.

Radni spotkali się w towarzystwie burmistrza Roberta Dorny, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jerzego Śmiłowskiego, wicedyrektor WOK-u Violetty Gumnej oraz byłej przewodniczącej MRG Wronki Sandry Wawrzyniak.

Juniorzy rozmawiali m.in. na temat oferty kulturalnej, przygotowanej przez Wroniecki Ośrodek Kultury na wakacje dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Obiektem dyskusji był również projekt zagospodarowania terenu przy ulicy Nadbrzeżnej.

Pojawiła się także dyskusja na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która w ostatnim czasie zaniepokoiła większość mieszkańców naszej gminy.

Na końcu Radni mieli okazję zdobyć dodatkową wiedzę na temat gminy oraz tego, jak działają organy samorządowe dzięki warsztatom przeprowadzonym przez Sandrę Wawrzyniak.

Fot. Sandra Wawrzyniak

Moja przygoda z dziennikarstwem rozpoczęła się całkiem niedawno, stale się uczę, rozwijam skrzydła i poszerzam horyzonty. Aktywnie uczestniczę w lokalnych inicjatywach i wydarzeniach, które przynoszą mi dużo radości. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, każde wyzwanie jest wartościową lekcją.

2021-06-30