Zawyją syreny – wojsko przeprowadza ćwiczenia

Do 21 maja odbywa się kolejna edycja ćwiczeń organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-21  z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym i morskim.

Głównym celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, właściwym dla systemu obrony powietrznej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego. 

Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. 

W czwartek 20 maja w godz. 8:00-11:00 Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego będzie emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku powietrznego. Nadany zostanie trzyminutowy modulowany sygnał alarmowy (syrena), który będzie związany z zagrożeniem z powietrza, a po ustaniu zagrożenia drugi – odwołujący alarm (trzyminutowy ciągły). 

Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą stanowiły element symulacji, poza wspomnianymi sygnałami, w przestrzeni powietrznej nie będą realizowane żadne działania taktyczne. 

Dokładne miejsca, w którym syreny te zostaną wykorzystane, na tę chwilę nie są znane. 

Prosimy o zachowanie spokoju. 

Więcej informacji na stronie Wojska Polskiego