Będzie dobrze!

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję “Będzie dobrze!”. Prace plastyczne pełne nadziei i optymizmu znajdziecie nie tylko na naszym profilu facebookowym, ale także na stronach wronieckich placówek edukacyjnych.

Choć jestem z wykształcenia polonistką zawsze bardziej fascynował mnie teatr niż dziennikarstwo. Współpracę z portalem rozpoczęłam od korekty tekstów. Zaangażowanie w działania lokalnej społeczności zmotywowało mnie do pisania artykułów o tym, co ważne, dobre i budujące relacje społeczne.

2020-04-05