Wielkanoc w czasie pandemii

W związku z utrudnieniami w odprawianiu liturgii wspólnotowej w kościele z powodu pandemii koronawirusa, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała wytyczne odnośnie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią.

Na razie mamy oficjalne stanowisko Stolicy Apostolskiej w tej sprawie. Nie wiemy, jak zostaną zorganizowane uroczystości we Wronkach. Gdy tylko otrzymamy informację z pewnością ją przekażemy.

Najważniejsze wytyczne, dotyczące Wielkanocy w czasie pandemii:

  • w Wielkim Tygodniu w kościołach katedralnych i parafialnych, nawet bez fizycznego udziału wiernych, biskup i proboszczowie celebrują misteria liturgiczne Triduum Paschalnego, zawiadamiając wiernych o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się w modlitwę w swoich domach.
  • W Wielki Czwartek gest umycia nóg, już i tak fakultatywny, powinien być pominięty. Na zakończenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej powinno się pominąć procesję, a Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum.
  • Nie zaleca się organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym.
  • W Wigilię Paschalną przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego (Exsúltet). Potem następuje „Liturgia Słowa”. W czasie „Liturgii chrzcielnej” należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

Zostaje udzielona kolejna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z ograniczeniami liczby wiernych mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych. Potrwa do 8 kwietnia 2020 roku.

Kapłani są proszeni o stworzenie możliwości skorzystania z sakramentu pojednania. Co prawda właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał, ale z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć również poza nim. Dlatego w obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa.

We wronieckiej farze ze spowiedzi można skorzystać od poniedziałku do soboty w godzinach 7:30-9:00 oraz 17:00-19:00.

W kościele oo. franciszkanów kontakt w sprawie spowiedzi: 67 254 04 24.

Na Borku okazja do spowiedzi w dni powszednie przed wieczorną mszą świętą.

W Chojnie spowiedź przed każdą mszą świętą oraz o godzinie 10:00, 12:00 i 15:00. Spowiedź może odbywać również w osobnych pomieszczaniach. Przy konfesjonałach przygotowane są zestawy do dezynfekcji, każdy spowiadający się, każdorazowo po sobie przeciera miejsce spowiedzi i zabiera ze sobą chusteczkę.

Źródło: strony internetowe wronieckich kościołów oraz strona Konferencji Episkopatu Polski

Choć jestem z wykształcenia polonistką zawsze bardziej fascynował mnie teatr niż dziennikarstwo. Współpracę z portalem rozpoczęłam od korekty tekstów. Zaangażowanie w działania lokalnej społeczności zmotywowało mnie do pisania artykułów o tym, co ważne, dobre i budujące relacje społeczne.

2020-03-23